Câu hỏi thường gặp 

Announcements

  • No information

Câu hỏi thường gặp

1. Tại sao tôi lại phải cung cấp thông tin cá nhân?

Mình yêu cầu các thông tin cá nhân của bạn như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử cho mục đích:
  • Cung cấp thông tin thanh toán khi bạn thanh toán tại Ngân Lượng mà không cần phải nhập lại
  • Xác thực thông tin tài khoản khi có sự cố ngoài ý muốn
2. Làm sao để chuyển email và dữ liệu trên Google Drive từ tài khoản Google này đến tài khoản Google khác?

Google đã có hỗ trợ tính năng di chuyển email và dữ liệu trên Google Drive.
  • Hãy đăng nhập tài khoản nguồn của bạn.
  • Nhấn vào đây để tiếp tục việc di chuyển dữ liệu.
  • Làm theo hướng dẫn và việc di chuyển sẽ diễn ra tự động. Bạn sẽ nhận được email thông báo việc chuyển dữ liệu hoàn tất.